Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0933 38 94 98
My status
Kinh doanh

Hỗ trợ - Tư vấn
Chứng nhận an toàn T.P
Nước mắm & Các sản phẩm dạng mắm

SẢN PHẨM » GIA VỊ CÁC LOẠI
Block 08 chai pet 500ml
Giá: 150,000 đ/Block
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Hủ 250gr
Giá: 18,000 đ/Hủ
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Chai 180ml
Giá: 12,500 đ/Chai
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Hủ 200gr
Giá: 15,500 đ/Hủ
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Hủ 400gr
Giá: 25,500 đ/Hủ
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Chai 180ml
Giá: 12,500 đ/Chai
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Chai 250ml
Giá: 17,500 đ/Chai
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Xách 06 chai thủy tinh 30ml
Giá: 65,500 đ/Xách
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Thùng 06 chai thủy tinh 500ml
Giá: 270,000 đ/Thùng
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Xách 02 chai thủy tinh 500ml
Giá: 105,000 đ/Xách
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Thùng 06 chai thủy tinh 330ml
Giá: 198,500 đ/Thùng
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Thùng 06 chai thủy tinh 500ml
Giá: 185,500 đ/Thùng
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Thùng 06 chai thủy tinh 300ml
Giá: 145,500 đ/Thùng
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Xách 02 chai thủy tinh 500ml
Giá: 85,500 đ/Xách
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Thùng 06 chai pet 380ml
Giá: 95,000 đ/Thùng
 Tình trạng: Sẵn trong kho