Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0933 38 94 98
My status
Kinh doanh

Hỗ trợ - Tư vấn
Chứng nhận an toàn T.P
Nước mắm & Các sản phẩm dạng mắm

SẢN PHẨM » HẢI SẢN KHÔ
(02-03 con/Kg)
Giá: 415,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
(500gr - 1.5kg/con)
Giá: 415,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại 2
Giá: 300,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại nhỏ (15-20cm/con)
Giá: 400,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại lớn (20-30cm/con)
Giá: 550,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại 2 (15 - 20cm/con)
Giá: 570,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại 2
Giá: 300,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại vừa loại 3
Giá: 380,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại 1
Giá: 350,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại đặc biệt
Giá: 400,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại 1 (20-30cm/con)
Giá: 600,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại vừa loại 2
Giá: 420,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại lớn loại 1
Giá: 500,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng