Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0933 38 94 98
My status
Kinh doanh

Hỗ trợ - Tư vấn
Chứng nhận an toàn T.P
Nước mắm & Các sản phẩm dạng mắm

SẢN PHẨM » HẢI SẢN CHẾ BIẾN
Muối sư
Giá: 150,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại lớn (800gr - 1.5kg/con) Lột da, làm sạch nội tạng
Giá: 150,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
(10-15 con/Kg)
Giá: 90,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng
Loại nhỏ (300gr - 600gr/con) Lột da, làm sạch nội tạng
Giá: 180,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Loại nhỏ (03 - 04 con/Kg)
Giá: 100,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng
Loại nhỏ
Giá: 60,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng
Muối sư
Giá: 110,000 đ/Kg
 Tình trạng: Sẵn trong kho
Giá: 100,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng
Loại nhỏ
Giá: 180,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng
(04-06 con/Kg)
Giá: 100,000 đ/Kg
 Tình trạng: Tạm hết hàng